Für Kurzentschlossene

Startbeitrag von MichaelM am 10.06.2011 09:00

Hi@All,

zufällig gefunden bei der Suche nach dem Preis einer Tageskarte ...

MM


Dopravní Nostalgie
Festival Brno - město uprostřed Evropy ka¸doročně vrcholí mimo jiné jedním víkendem dopravní nostalgie. Letos tomu nebude jinak, a tak se mů¸eme 11. a 12. června
tě¨it na jízdy historických vozidel pro veřejnost.
Zvlá¨tní linky budou v provozu v sobotu od 11:00 do 18:00 a v neděli od 13:00 do 18:00 v následujících trasách:
Koněspře¸ná tramvaj: Náměstí Svobody - Masarykova - Bene¨ova - Rooseveltova - Ra¨ínova - Náměstí Svobody (interval 60 minut)
Elektrické tramvaje: Náměstí Svobody - Královo Pole, nádra¸í (interval 30 minut)
Autobusy: Náměstí Svobody - Technické muzeum (interval 30 minut)
Trolejbusy: Česká - Královo Pole, Srbská (interval 30 minut)
Jízdné na zvlá¨tních linkách:
Koněspře¸ná tramvaj: 200 Kč (okru¸ní jízdenka)
Elektrické tramvaje, Autobusy, Trolejbusy: jednosměrná jízdenka 30 Kč, zpáteční jízdenka 50 Kč, rodinná nebo celodenní jízdenka (celkem 12 jízd) 250 Kč

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.