Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
WinDev Forum
Beiträge im Thema:
6
Erster Beitrag:
vor 5 Jahren, 1 Monat
Letzter Beitrag:
vor 5 Jahren, 1 Monat
Beteiligte Autoren:
Arie, Alexandre Leclerc, Piet van Zanten

RTFtoTEXT - crash

Startbeitrag von Arie am 11.06.2013 09:55

Hi,
the RTFtoText statement below result in a total crash of a WD app. (windows detected a failure in app, etc)
Also using "when exception in" does not trap this error.
Anyone seen this before?

It looks like the first 7:5 at the end is causing trouble. But when I put these characters somewhere else (ie in the middle) everything is fine.
Looks likea WDd but to me.

s is string = "klant is boos omdat meneer voor meer werk moet betalen daar naar gesprokken met iemand van kick en vertelden dat ik het maar even moest doen en het verhaal van 35 euro per nieuwe aansluiting waar ik dat van daan haal waarop ik heb gezegt dat het op de prijzen lijst staat en dat ik dan niet kon vragen waarop ik heb gezegt ik wordt ook maar gestuurt en wie un de rekkening betaald weet ik en bemoei de er mij ook niet mee het gaat hier om 1keer een vierweg spliter en om een kopel stuk voor utp dus een 7:50 en een keer 7:50 is totaal 15 euro"
Info(RTFtoText(s))

Antworten:

WD17 Re: RTFtoTEXT - crash - solved in WD18

Looks like it is solved in WD18. What about that, they do fix bugs!

However I'm not willing to move this project to WD18 yet and get some new bugs in return :sneg:

von Arie - am 11.06.2013 10:01
Hi Arie,

If I understand you try to use RTFToText() on a normal string? But the function requires RTF text, not plain text...

Best regards,
Alexandre Leclerc

von Alexandre Leclerc - am 11.06.2013 14:16
Hi Arie,

Probably Windev cannot deal with such an overflow of syntax and spelling errors in one story ;)
(Sorry English speakers, you need to be Dutch speaking to see this)

Regards,
Piet

von Piet van Zanten - am 11.06.2013 14:35
Alexandre,

the text was entered on a tablet and send to the office. There this field is a rtf-field.
I also present records in a table without the rtf-stuff, to keep the list somewhat smaller.
So I need the rtftotext, at least for most of the records (entered at the office side)

I could add a check to see if there's are any rtf-codes in the first place. And if not, skip the rtftotext.

BTW this is first crash after 10000+ records.

von Arie - am 11.06.2013 16:40
Hi Arie,

Ok I see. Do you know if the text that actually crashed was plain text? (To detech if this is RTF this is quite easy, just by checking the beginning of the string for the RTF signature: "{\rtf1".)

Best regards!
Alexandre Leclerc

von Alexandre Leclerc - am 11.06.2013 17:13
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.