Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
Hongarije Forum
Beiträge im Thema:
1
Erster Beitrag:
vor 8 Monaten, 1 Woche
Beteiligte Autoren:
Moderator.

Europees Hof: Rechter mag zich niet mengen in kerkelijke rechtsgang

Startbeitrag von Moderator. am 15.09.2017 15:45

Europees Hof: Rechter mag zich niet mengen in kerkelijke rechtsgang

De burgerlijke rechter mag zich in beginsel niet mengen in de interne kerkelijke rechtsgang. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) donderdag in de kwestie van een predikant die door de Hongaars-Gereformeerde Kerk uit zijn ambt was gezet.

De man stapte nog voor zijn definitieve afzetting in 2006 meermalen naar de burgerlijke rechter om zijn ontslag aan te vechten en een schadevergoeding te eisen. Keer op keer haalde hij echter bakzeil. Eerst bij de Hongaarse rechter, die op grond van de scheiding van kerk en staat de kwestie niet in behandeling wilde nemen. Daarna bij het Hongaarse hooggerechtshof, dat stelde dat de lagere rechter de predikant terecht had verwezen naar de interne kerkelijke rechtsgang. Eind 2015 stelde ook de kleine kamer van het EHRM hem in het ongelijk. Dat oordeel is nu bevestigd door de grote kamer van het Hof, die bestaat uit 17 rechters.

Volgens het Hof is het onvermijdelijk dat een claim van een individueel lid van een kerk, soms botst met de gemeenschappelijke belangen van een geloofsgemeenschap. Maar vanwege de vrijheid van godsdienst en het belang van de autonomie van kerken, moet de Staat het aan de kerk overlaten om hierin een oordeel te vellen. Zou dit principe worden losgelaten, dan kan dit er op uitdraaien dat het Hof een oordeel moet vormen over religieuze disputen, en dat is niet de bedoeling van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens, waarop het werk van het Hof is gebaseerd.

De klager, Károly Nagy, was predikant in de Hongaars-Gereformeerde Kerk.

Als gevolg van.........

[www.rd.nl]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.