Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
Hongarije Forum
Beiträge im Thema:
1
Erster Beitrag:
vor 8 Monaten
Beteiligte Autoren:
Moderator.

Strengere regels i.v.m verbranding van afval, met hoge boetes, met Nederlandse vertaling

Startbeitrag von Moderator. am 24.09.2017 11:17

Strengere regels i.v.m verbranding van afval, met hoge boetes, met Nederlandse vertaling

Buitenverbranding in de rand van vegetatie, stoppels en afval die geproduceerd wordt in verband met de productie van gewassen, moet vooraf met de brandweerautoriteit worden goedgekeurd. De aanvraag, waarvan de kosten HUF 3000 per keer zijn, mogen uiterlijk 10 dagen voor de geplande verbranding worden ingediend; en de autoriteit heeft vijf dagen om het te evalueren.

De aanvraag moet de exacte geografische coördinaten van de verbranding bevatten; start- en einddatums; de naam en het adres van de verbrandingsinstallatie en toezichthouders en hun telefoonnummer

De regels voor een bepaalde regeling dienen te worden gecontroleerd in de geldende plaatselijke regelgeving. Dergelijke plaatselijke voorschriften kunnen omvatten:

Afval en tuinafval mogen alleen in een goed ontworpen vuurplaats en op de plaats worden verbrand zonder de gezondheid van de mens te beschadigen en het milieu en de verbranding van warmte zal geen schade veroorzaken.

Verbranding kan elke week op de aangegeven tijd plaatsvinden (bijv. Van 15:00 tot 20:00 op vrijdagen), wanneer de weersomstandigheden toestaan.

Het verbrand tuinafval mag geen ander gemeentelijk of industrieel afval bevatten (PVC, gevaarlijk afval).


Buiten het vuur en de verbrandingsapparatuur die wordt bediend mag niet onbeheerd blijven, en in geval van gevaar of, indien niet nodig, moet het vuur onmiddellijk worden uitgeschakeld.

Installaties en uitrusting op het terrein van verbranding- en verbrandingsapparatuur moeten beschikbaar zijn om te voorkomen dat verspreiding van brand en vuur wordt vermeden.

In de meeste plaatselijke voorschriften is het onomstotelijk dat geen wettelijke voorschriften een vrijstelling opleggen voor een algemene brandstaking die door overheidsinstanties wordt opgelegd.

Maar noch de plaatselijke regels, noch het algemene brandweerverbod betekent niet dat iemand in zijn tuin steeds meer kan opbouwen, zeg alstublieft.

Volgens de wet moet de eigenaar en de eigenaar van de woning het gebied vrij van brandbaar afval en vrije droge vegetatie houden die niet gebruikt kan worden.

Degenen die een onregelmatigheid hebben kunnen een hoge boete krijgen.


De boete start van 10 en 20 duizend forinten, maar in sommige gevallen kan je zelfs de meerdere miljoenen bereiken!

[www.facebook.com]

Fájni fog az ősz azoknak, akik kertes házban laknak: jönnek a gigabírságok

[www.penzcentrum.hu]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.