Voorzitter Eerste Kamer brengt officieel bezoek aan Hongarije

Startbeitrag von Moderator. am 06.10.2017 18:54

Voorzitter Eerste Kamer brengt officieel bezoek aan Hongarije

Van 4 tot 6 oktober 2017 heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, samen met senator André Postema, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, op uitnodiging van de Hongaarse parlementsvoorzitter László Köver, een officieel bezoek gebracht aan Hongarije.

Tijdens het bezoek, dat in het teken stond van het aanhalen van de banden tussen beide landen en parlementen, werd onder meer gesproken met de Voorzitter en diverse leden van het Hongaarse parlement en met de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken.

Historische banden

De eerste dag van het bezoek stond vooral in het teken van de historische banden tussen Nederland en Hongarije. In de oostelijke stad Debrecen, het centrum van de Hongaarse gereformeerde kerk, werd gesproken met de gereformeerde bisschop Károly Fekete. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn 91 stellingen de reformatie inluidde. In de context van dat bijzondere jubileum werd gesproken over het belang van de reformatie in de geschiedenis van beide landen en de historische band die daaruit is ontstaan.

Concreet voorbeeld van die historische band bleek het monument in Debrecen voor de Nederlandse admiraal Michiel de Ruyter, die wordt geëerd vanwege zijn rol bij de bevrijding van 26 Hongaarse protestantse predikanten in de 17de eeuw.

De dag werd afgesloten met een ontmoeting met de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van het Hongaars parlement, Richárd Hörcsik, in de meer noordelijke stad Sárospatak. Daar bezocht de delegatie het kasteel en kreeg daar een selectie in Nederland gedrukte 17e eeuwse boeken te zien waaronder bijzondere exemplaren van de Statenbijbel. Tijdens een diner werd onder meer gesproken over het belang van Europese samenwerking. De Voorzitter benadrukte dat de Europese landen genoodzaakt zijn om samen te werken om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Ministers

De tweede dag van het bezoek begon met een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven in Hongarije. Er werd gesproken over de economische ontwikkelingen in Hongarije, alsmede de kansen en problemen waar Nederlandse bedrijven tegenaan lopen. Nederland en Hongarije onderhouden sterke economische banden. Nederland is de derde investeerder in Hongarije en de export naar het land is sterk gegroeid sinds de toetreding tot de EU.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de delegatie vervolgens ontvangen door minister Peter Szijjártó. Tijdens het onderhoud kwamen onder meer actuele ontwikkelingen in Europa, zoals het vluchtelingenbeleid, en de relatie met Rusland aan de orde. De minister wees onder meer op de aanzienlijke inspanning die Hongarije zich getroost heeft om voor de EU de grensbescherming te versterken. Senator Postema legde de nadruk op het werken aan structurele oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk, zeker gezien de verwachte bevolkingsgroei in Afrikaanse en Aziatische landen.

Met de Hongaarse minister van Justitie, László Trócsányi, werd gesproken over...........

[www.eerstekamer.nl]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.