Donald Tusk: “Migrantenquota’s hebben geen toekomst”

Startbeitrag von Moderator. am 19.10.2017 12:03

Donald Tusk: “Migrantenquota’s hebben geen toekomst”

Volgens de Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk hebben de verplichte migrantenquota’s “geen toekomst”. Mogelijk probeert hij daarmee vrede te sluiten met de Oost-Europese landen die tegen deze quota’s gekant zijn.

“Ik zie geen speciale toekomst voor dit project, maar het is belangrijk om een overeenkomst te vinden die Polen en de andere Viségradlanden niet van de rest van Europa afzondert”, zegt de voormalige Poolse premier. “Dit compleet onnodige conflict tussen lidstaten moet stoppen.”

Oost-Europees protest

De zogenaamde Visegrádlanden (V4), dat zijn Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije, zijn sterk gekant tegen de gedwongen herverdeling van migranten door de EU. Dit zorgde voor merkbare verdeeldheid binnen de Unie. De Europese Commissie van haar kant verwijt de V4 een gebrek aan solidariteit wanneer het gaat over het opnemen van vluchtelingen

Zo stemden Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Roemenië in september 2015 tegen............

[sceptr.net]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.