Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
Hongarije Forum
Beiträge im Thema:
2
Erster Beitrag:
vor 7 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 7 Monaten
Beteiligte Autoren:
Moderator.

Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees

Startbeitrag von Moderator. am 22.10.2017 10:06

Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees

ILVO en Inagro nemen deel aan het Europees thematisch netwerk AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw binnen in een Europese kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s. AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met een totaalbudget van 2 miljoen euro. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt.

Sinds enkele jaren wordt vanuit het beleid een subsidie voorzien voor landbouwers die willen experimenteren met boslandbouw. Ook in de Vlaamse onderzoeksinstellingen is de afgelopen jaren al heel wat expertise opgebouwd rond agroforestry. Twee van die instellingen, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het West-Vlaamse Inagro, gaan voortaan hun expertise delen binnen Agroforestry Innovatie Netwerken (AFINET), een Europese kenniscluster waar ook partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland deel van uitmaken.

Het hoofddoel van AFINET is het bevorderen van............

[www.vilt.be]

Verdienmodel achter boslandbouw oogt fragiel maar niet surrealistisch

Landbouwers die er oor naar hebben dat één plus één meer is dan twee wanneer je aan ‘boslandbouw’ doet, kunnen zich dankzij het vijfjarige IWT-onderzoeksproject ‘Agroforestry in Vlaanderen’ grondig informeren alvorens zelf bomenrijen aan te planten in een akker of weide. De onderzoekspartners, ILVO op kop, steken veel energie in kennisuitwisseling en begeleiding van (kandidaat-)boslandbouwers. Zo werd begin september, met nog drie weken tijd voor de inschrijving op de subsidie voor aanplant in najaar 2015 of voorjaar 2016, een praktische infoavond gekoppeld aan een terreinbezoek van een zeven hectare groot maïsveld met daarop jonge hoogstambomen. De teelttechniek hebben de onderzoekers reeds goed in de vingers, maar bij het verdienmodel – “boompje groot, plantertje dood” – kan je je vragen stellen. Na enkele verhelderende telefoontjes over de geldwaarde van hout en een gesprek met ILVO-onderzoeker Bert Reubens weten we weer van welk hout pijlen maken.

Bij agroforestry wordt een landbouwgewas op hetzelfde perceel gecombineerd met een aanplanting van bomen.

Het idee er achter is dat..............

[www.vilt.be]

Antworten:

1st RAIN meeting in Hungary

1st RAIN meeting in Hungary

The first Hungarian Regional Agroforestry Innovation Network meeting took place on 14 September 2017 in Szent István University (SZIE) Faculty of Horticultural Science in Budapest.

Vityi Andrea (project coordinator) and Fábián Zsófia (innovation broker - IB) from SoE-KKK -University of Sopron Cooperational Research Centre Nonprofit Ltd. chaired the meeting.
The event was attended by 10 participants, some of them practitioners. Alongside researchers and practicioners, within the group there were advisors, Rural Development technicians, representative of the Ministry of Agriculture, and member of the National Agricultural Research and Innovation Centre. The meeting started at 10:30 and lasts until 16:00.

First Zita Szalai from the Department of Ecological and Sustainable Production Systems (SZIE) and Zsófia Fábián IB welcomed the participants. Then Andrea Vityi shortly presented the AFINET project and the aim of the RAIN network. Zsofia Fábián described shortly the nine RAINs’ and their main activities throughout Europe. Afterwards,

RAIN members introduced themselves and participated in a brainstorming exercise to identify the main problems Agroforestry systems are currently facing in Hungary, as well as the needs and lack of knowledge that should be addressed during AFINET’s development.

They all agreed on some issues which AFINET should be focused on.

These are...........

[www.agroforestry.eu]

von Moderator. - am 22.10.2017 10:21
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.