Europese ministers beslissen over aanpak sociale dumping

Startbeitrag von Moderator. am 23.10.2017 11:40

Europese ministers beslissen over aanpak sociale dumping

Maandag heeft het sociale Europa een belangrijke afspraak in Luxemburg. Daar zetten de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken zich aan tafel om strengere detacheringsregels af te spreken.

Het principe 'gelijk loon voor gelijk werk' zou een einde moeten maken aan de oneerlijke concurrentie met onderbetaalde werknemers uit andere lidstaten. 'Die onrechtvaardigheid moet eruit. Anders zal de eenheidsmarkt niet lang meer blijven bestaan', blikt eurocommissaris Marianne Thyssen vooruit.

Bij een detachering zendt een bedrijf werknemers naar een andere lidstaat om daar voor een bepaalde tijd een dienst uit te voeren. Daar is op zich niets mis mee. Zo steken jaarlijks meer dan 80.000 Belgen de grens over. Maar in de praktijk werkten de regels vaak sociale dumping in de hand, met Oost-Europese arbeiders die naar het westen afzakken en vooral in de bouwsector tegen lagere lonen aan de slag gaan dan hun westerse collega's.

'Arbeidsmobiliteit blijft een belangrijke en positieve zaak, maar de interne markt is geen jungle', stelt Thyssen voorop. 'Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Die moet fair zijn.' Het lokale minimumloon volstaat niet langer. Thyssen legde vorig jaar een voorstel op tafel dat ervoor moet zorgen dat gedetacheerden recht hebben op alle elementen van de verloning die ook aan lokale werknemers betaald moeten worden, dus ook een dertiende maand, compensaties voor winterweer,...

De Belgische eurocommissaris stuitte meteen op zwaar verzet in landen als Polen en Hongarije, die tevergeefs probeerden aan te voeren dat Europa zich niet te moeien had..........

[www.knack.be]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.