Zelfde arbeidsvoorwaarden voor Oost-Europese werknemer, maar niet voor chauffeurs

Startbeitrag von Moderator. am 24.10.2017 15:16

Europees akkoord pakt ‘sociale dumping’ aan

Zelfde arbeidsvoorwaarden voor Oost-Europese werknemer, maar niet voor chauffeurs


De Europese ministers van Sociale Zaken hebben gisteren een akkoord bereikt om de concurrentie op de arbeidsmarkt van werknemers uit lagelonenlanden in Oost-Europa aan te pakken. Het akkoord moet een einde maken aan 'sociale dumping.' Voor vrachtwagenchauffeurs wordt een uitzondering gemaakt.

Uitzondering voor transportsector

Het akkoord maakt een uitzondering voor de transportsector.

Voor vrachtwagenchauffeurs blijven de huidige regels van kracht.

Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Spanje en Portugal maakten zich zorgen over de gevolgen voor de chauffeurs uit hun landen.

De Europese ministers konden het niet eens worden over het antwoord op de vraag in welk land een internationale vrachtwagenchauffeur werkt.

Het vraagstuk over de chauffeurs wordt in een andere overlegronde over mobiliteit meegenomen.

[www.agf.nl]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.