Écht gelijk loon voor iedereen is nog ver weg

Startbeitrag von Moderator. am 26.10.2017 14:34

Écht gelijk loon voor iedereen is nog ver weg

Op 1 mei 2004 traden Midden- en Oost-Europese landen als Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië toe tot de Europese Unie. Daarmee betrad ook de ‘Poolse loodgieter’ de arbeidsmarkt, hét businessmodel waar werkgevers, maar ook menig particulier, wel weg mee wist.

De Poolse loodgieter werd het symbool voor al die goedkope Oost-Europese arbeidskrachten die zich aandienden in de landbouw, de bouw, de zorg en ook in de transportsector.

Goedkoop, omdat hen alleen het minimumloon betaald hoeft te worden. En sociale premies naar het niveau van land van herkomst.

De Nederlandse arbeidsmarkt is daardoor veranderd; gelijk­­ loon voor gelijk werk was opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Van grootschalige verdringing bleek minder sprake. Oost-Europeanen doen vooral werk wat Nederlanders laten liggen of waar ze niet meer aan toekomen­­. Maar feit is dat het internationale wegtransport goeddeels is uitbesteed. Nederlandse firma’s openden in Oost-Europa filialen om vanuit daar te werken met goedkope Oost-Europese werknemers. Er zijn daardoor nog maar weinig Nederlandse internationale vrachtwagenchauffeurs­­.

Het is goed dat het uitgangspunt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ nu door de Europese lidstaten is onderschreven. Zij gingen, na liefst vier jaar onderhandelen, akkoord met herziening van de zogeheten detacheringsrichtlijn. Maar hoe rechtvaardig dit akkoord ook voelt, de vraag is of het dat ook echt is. Maakt dit wel écht een einde aan de ‘Poolse loodgieter’-constructie, aan de uitbuiting van Oost-Europese werknemers door malafide onderaan­nemers en uitzendbureau’s in de bouw of landbouw? Is het gejubel van Lodewijk Asscher, scheidend minister van sociale zaken, over deze afspraak niet voorbarig?

Per saldo is er slechts een eerste stap gezet in de goede richting. Terecht wijzen vakbonden erop dat de herziene detacheringsrichtlijn niets regelt voor sociale zekerheid. Gelijke lonen voor gelijk werk betekent ook gelijke sociale zekerheid, maar dat is niet het geval. Er wordt geen einde gemaakt aan wat buitenlands personeel al snel twintig tot dertig procent goedkoper maakt: de afdracht van sociale premies blijft conform het land van herkomst. Een grote omissie is ook dat de gehele transportsector buiten de afspraken valt.

Te vrezen is verder dat andere constructies die voorzien in goedkope arbeid populair gaan worden. De Poolse loodgieter kan zich bijvoorbeeld snel omdopen tot zzp’er. Voor hem geldt dan geen enkele cao. Want zolang­­ er vraag is naar goedkope arbeid, zal dat ook worden­­ aangeboden. Daar een einde aan maken, zal nog heel veel overleg in Brussel vergen.

[nullrefer.com]

Antworten:

Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.