Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
js-groningen
Beiträge im Thema:
6
Erster Beitrag:
vor 15 Jahren, 5 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 15 Jahren, 4 Monaten
Beteiligte Autoren:
richard, Daan, Gijsbert, Peter

preventief fouilleren update

Startbeitrag von richard am 20.02.2003 13:08

Hoi mensen,
onderstaand bericht uit de GIC gehaald

Emotionele Wallage krijgt toestemming Raad voor preventief fouilleren in Groningen

De politie in de gemeente Groningen mag binnenkort onder strikte voorwaarden preventief fouilleren. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met het houden van een proef van een jaar.

Tijdens die periode zal het op bepaalde tijden en plaatsen waar risico’s verwacht worden mogelijk worden ook zonder gerichte verdenking te fouilleren. De burgemeester kan een risicogebied op last van het openbaar ministerie (OM) aanwijzen voor een periode tot twaalf uur. Deze maatregel valt binnen de Gemeentewet. Gemeenten in het land moeten zelf beslissen of ze van de mogelijkheid gebruik willen maken en Groningen heeft nu dus voorzichtig ‘ja’ gezegd. Zogauw het besluit is gepubliceerd is het van kracht.

Het voorstel werd aangenomen met 21 stemmem voor en 17 tegen. De VVD, het CDA, ChristenUnie en de Stadspartij stemden voor. D66, SP, GroenLinks en Student en Stad stemden tegen. Collegepartij PvdA bleek verdeeld. (Van de PVDAérs stemden er 5 voor en 4 tegen! toevoeging van mij)

Burgemeester Wallage verdedigde het voorstel fel en emotioneel. Door onder meer D66 werd gesteld ‘dat Groningen geen Rotterdam is’, dus dat de maatregel te zwaar is gezien de reële gevaren van wapengeweld voor burgers. Wallage meent dat het geweld in de stad reeds ernstig is en verwees naar een dodelijke steekpartij, letterlijk slechts iets buiten de deur van de raadszaal waar het debat gevoerd werd. ,,U behoort mij dit instrument niet te ontnemen’’, aldus Wallage, die beloofde dit instrument slechts ‘met de grootste huiver in te zetten’. Het zal naar verwachting gaan om een handvol acties per jaar om allerlei wapens te vinden, vooral in de binnenstad en rondom voetbalwedstrijden.

D66 bleef desondanks tegen. ,,Burgers gaan zich juist onveiliger voelen in een stad waar zoiets mogelijk is’’, stelde fractievoorzitter Thomas van Dalen. VVD-fractievoorzitter Remco Kouwenhoven erkent dat het inleveren van privacy zeker niet zomaar mag plaatsvinden, maar vindt het onzin dat de maatregel grondrechten schaadt. De tegenstanders in de raad blijven naast de juridische aspecten twijfelen aan het feitelijke effect. Zelfs het fouilleren van grote groepen mensen zou niet veel wapens opleveren en wel veel politieinzet vergen.

conclusie: Wallage speelt het spelletje lekker emotioneel terwijl hij heel goe weet dat een steekpartij als die op het waagplein alleen te voorkomen is door iedereen permanent te fouilleren. Onzin dus. Jammer dat de tegenstanders met te weinig waren. Zijn er nog mogelijkheden of moeten we gewoon wachten tot de evaluatie om dan te concluderen dat het inderdaad niet werkt?

Richard

Antworten:

De bal ligt nu bij het OM en de korpschef. De gemeenteraad heeft hen de bevoegdheden gegeven, en het plan is om komend jaar een keer of 5/6 een actie te houden. En achteraf kan de gemeenteraad dan aangeven: dat had op die gronden niet gemogen. Dus niets aan te doen. De voorstemmers hebben zonder duidelijk opgaaf van de noodzaak van het middel ingestemd onder het motto "we zouden het misschien nodig kunnen hebben". Tragisch, hetgeen ik de mensen op de afgelopen ALV ook meegegeven heb.

von Daan - am 21.02.2003 12:56
Hmm, dit terwijl B&W niet duidelijk kon aangeven wanneer dit ingrijpen nodig was.

von Peter - am 21.02.2003 13:43
hmm, ja ik las het net in mijn nieuws e-mail... Niet best voor Groningen. Komen er nog acties, bv. door ons bij de eerste fouilleringsronde opzettelijk te laten fouilleren en waterpistolen in onze broeksband te stoppen? (Levert vast een leuk verhaal op: politie vindt geen wapens, maar wel 15 waterpistolen...)

Zomaar een idee, teveel koffie denk ik...:)

von Gijsbert - am 21.02.2003 20:05
Leuk plan teveel koffie drinkende daar in Canada. Moeten we er wel ff achter komen waneer deze briljante acties gaan plaatsvinden.

Wallage was nog met een interview op tv noord en ook daar faalde hij hopeloos in zijn poging om duidelijk te maken waarom het middel zo hard nodig is.

Richard

von richard - am 23.02.2003 09:56
Ik heb begrepen dat de politie van plan is de acties aan te gaan kondigen. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar mocht dit het geval zijn, dan is het dragen van waterpistolen in dergelijke gebieden wel een aardige manier om ludiek het protest kenbaar te maken. Verder is Wallage vrijdag aanwezig bij het debat met Max van den Berg, dus mochten hier nog kritische vragen over zijn, dan kunnen de presentatoren (die toevalligerwijs in het JS Groningen-bestuur zitten) wel even een vrije ronde afkondigen.

von Daan - am 27.02.2003 10:01
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.