Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
js-groningen
Beiträge im Thema:
16
Erster Beitrag:
vor 13 Jahren, 9 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 13 Jahren, 8 Monaten
Beteiligte Autoren:
Hans Warris, Sjoerd, Annie, richard, Johan, Suzanne, Peter

Waarom het Vmbo meer respect verdiend.

Startbeitrag von Hans Warris am 22.10.2004 19:13

N.b. Dit discussieonderwerp heb ik ook toegevoegd aan de bestaande discussie over het Vmbo.

Beste mensen,

Hierbij even een reactie uit de praktijk.

Zelf ben ik nu werkzaam als docent economie in het Vmbo. Door mijn werkzaamheden op een vorige school in Epe en mijn huidige school in Dokkum heb ik ervaring op kunnen doen in alle lagen van het Vmbo, als zelfstandig docent.

Bij voorbaat wil ik alvast waarschuwen voor de afkortingen. Dit is helaas niet te voorkomen omdat mijn reactie anders nog veel langer wordt.

Uit de reacties van Peter en Noud blijkt dat zij zeker niet tot de aanhangers van de aloude Van Kemenade behoren. Deze predikte namelijk de middenschool, wilde aan leerlingen, naast een vak, ook een groot stuk algemene ontwikkeling meegeven (de maakbare samenleving noemden ze dat geloof ik).

Laat me duidelijk zijn. Ik ben blij dat Peter en Noud die lijn hebben verlaten (of nooit gekozen hebben). Wat ik wel bespeur op dit forum is dat het gehele Vmbo over een kam wordt gescheerd.
Ik heb hier bijvoorbeeld nog niemand horen spreken over leerwegen. En ook heb ik nog niemand horen spreken over LWOO indicaties.

Waarom moet het Vmbo nou weer over een kam gescheerd worden?
Om jullie te laten zien dat het Vmbo maar een verzamelnaam is zal ik een aantal dingen noemen die goed gaan in het Vmbo, maar ook een aantal dingen die niet goed gaan. Daarbij zal ik ook proberen te verklaren waardoor dat komt.

Wat gaat goed, of wat is beter aan het Vmbo?
1. In de theoretische leerweg (TL) wordt nog steeds de kwaliteit van de vroegere MAVO geboden. Groot voordeel van het nieuwe systeem is dat er meer nadruk op vaardigheden ligt in de TL. Denk maar aan:
- sectorwerkstuk met presenteren, onderzoeken, interviewen
- praktische opdrachten
2. In het Vmbo is er nu veel meer aandacht voor de koppeling aan de praktijk. Van leerjaar 1 tot en met 4 staat de praktische sectororientatie op het programma. Denk aan:
- bedrijfsbezoeken
- voorlichting, bezoek van leerlingen in de basisvorming aan de praktijkvakken in de bovenbouw en denk aan
- complete praktijksimulaties (ik heb de afdeling administratie in de bovenbouw een compleet (fictief) bedrijf zien beheren) Ook Kader leerlingen draaien hier prima in mee.
3. Er vindt integratie van vakken plaats in de onderbouw, zodat dingen niet meer dubbel worden aangeboden. Denk aan samenvoeging van Aardrijkskunde, geschiedenis en economie.
4. Op het gebied van didactiek is er enorm veel veranderd. We gaan van docentgestuurd- naar leerlinggestuurd onderwijs. 50 minuten lullen van de docent is uit den boze. 15 minuten, inclusief begin is het maximum.
5. De leerlingenzorg is in de laatste jaren enorm geprofessionaliseerd. Dit moest ook wel als je alleen al bijvoorbeeld naar het percentage echtscheidingen kijkt.


Dingen die niet goed gaan:
1. Veel docenten hebben nog moeite met leerlingen die gedragsproblemen vertonen. Dit zijn leerlingen die vroeger vaak in het speciaal onderwijs zaten.
- Zowel voor mij, als voor oudere docenten is omgang met leerlingen met PDD-NOS, ernstige dyslexsie (niet gecompenseerd door intelligentie) of het syndroom van Asperge nog lang geen gemeengoed. Soms zorgt dit voor hylarische situaties, maar soms ook voor vreselijke situaties (een Duits leraar die een tweede Hitler wordt genoemd in de eerste les die hij geeft)
2. Soms krijg je leerlingen voor je neus die dus echt thuishoren in het speciaal onderwijs, maar omdat ze in een of andere test te slim zijn bevonden toch niet daar naar toe kunnen. Ik heb vorig jaar 5 a 10 minuten aan een leerlinge staan uitleggen dat 1/6 deel van 6 een is. Dat niveau dus. (op een docentenvergadering kwamen we tot de conclusie dat 2 leerlingen uit leerjaar 1 weliswaar wel hun opleiding bij ons zouden afmaken, maar geen Vmbo diploma konden halen)
3. Leerlingen in de Basisberoepsgerichte leerweg (BL) vallen buiten de boot omdat ze niet in staat zijn om de theorie te kunnen verwerken die bij dat niveau hoort.
4. Scholen krijgen voor LWOO leerlingen geld om ze extra begeleiding te geven, maar weten dit vaak onvoldoende af te dwingen bij leerling en ouders.
5. Sommige ouders wil je soms wel achter het behang plakken. Bepaalde ouders hebben namelijk de neiging om alles wat hun kind te zeggen te geloven (nee, hoor ik heb Mansour niet geslagen, hij zal zijn hoofd wel gestoten hebben)
6. Zoals elke cultuur is ook de leerlingencultuur aan verandering onderhevig. Sommige docenten hebben hier helaas moeite mee (de zuurpruimen). Het Piter Jelles in Leeuwarden heeft er zelfs een cursus tegen aan gegooid om deze docenten weer op te vrolijken.

Helaas moet ik meer negatieve punten noemen. Besef echter wel dat de negatieve punten voornamelijk betrekking hebben op de basisberoepsgerichte leerweg. In de kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg zijn de problemen vele malen kleiner en overheersen de positieve punten.

Conclusie:

In mijn ogen gaat het in het grootste deel van het Vmbo wel goed. Het grootste probleem zit in mijn ogen bij de basisberoepsgerichte leerweg. Soms kun je die leerweg wel vergelijken met een vergaarbakje. In die groep zitten vaak drie categorieen:
- leerlingen die wel kunnen, maar niet willen
- leerlingen die niet kunnen, maar wel willen (en dan de ergste)
- leerlingen die niet kunnen en ook niet willen

Overigens slaagt, met name bij de eerste categorie, nog een groot gedeelte van deze leerlingen. Helaas vallen er echter nog veel te veel leerlingen vroegtijdig uit, of halen de eindstreep zonder diploma.

Volgens mij zit het probleem in de basisberoepsgericht leerweg. Zoals te zien is gaan er veel dingen goed of beter dan voorheen in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. Laten we dat ook blijven benadrukken.

Vriendelijke groet,

Hans Warris

P.s. ook al ben ik al tijden niet meer actief (door studie), toch blijft mijn belangstelling voor alles wat met politiek te maken heeft en de JS in het bijzonder.

Misschien is het een idee om een discussie avond te houden over het Vmbo binnen de JS Groningen. Ik verleen graag mijn medewerking.

Antworten:

Hallo meneer Warris,
U bent docent op een VMBO school. Voor een goede ontwikkeling van leerlingen is het ook goed als ze in aanraking met politiek komen. Daarbij kan het Groninger jongeren politiek kontact (GPJK) bij helpen. We organiseren regelmatig discussies en gastlessen op middelbare scholen in de stad en provincie Groningen. Ons beleid is er op gericht om het VMBO (en scholen buiten de stad Groningen) meer aandacht te geven. VMBO leerlingen weten helaas bedroevend weinig van politiek. Ik weet niet bij welke school u werkt maar misschien wilt u een docent maatschappijleer of geschiedenis wilt informeren over mijn aanbod om uw school te bezoeken?
Sjoerd Otter
bestuurslid scholenprojecten van het GPJK
s.a.otter@student.rug.nl
0613294336 (voicemail staat uit)

von Sjoerd - am 22.10.2004 21:21
Sorry dat ik je met 'meneer' aansprak. Ik hoorde net dat je ongeveer 22 jaar oud was...

von Sjoerd - am 23.10.2004 09:32
Beste Sjoerd,

Van mei 2000 tot juli 2001 ben ik scholenprojectencoordinator en voorzitter geweest van het GPJK.

Groeten,

Hans Warris

von Hans Warris - am 23.10.2004 15:00
Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik weet wat het GPJK is en doet.

Ik zal kijken welke mogelijkheden er zijn op mijn huidige school (Piter Jelles Dokkum) voor een scholenproject. Lijkt me erg leuk om een keer een scholenproject te doen, jammer alleen dat ik dan zelf niet meer in het forum kan zitten...

Groeten,

Hans Warris

von Hans Warris - am 23.10.2004 15:15
Dokkum valt niet in het gebied van het GPJK maar aangezien er in Friesland niet echt iets als het GPJK is kunnen we daar best eens heen, mits de school de reiskosten wil vergoeden want de provincie Groningen vind het vast niet goed dat we met hun geld dingen in Friesland doen.

von Sjoerd - am 23.10.2004 18:10
de gemiddelde PJO'er heeft een ov dus daar zou ik mij niet te druk om maken. Verder heeft de JS geld dus wij kunnen zo wiezo wel

Peter

von Peter - am 24.10.2004 11:47
Mooi. Wat vinden jullie van het idee om Drenthe ook eens te bezoeken. Ik kan wel eens contact openemen met die wethouder van gemeente Noorderveld die ook bij het wiekend was. Hij wil vast wel een kleine bijdrage geven en zonder subsidie moet het ook wel lukken om een paar vrijwilligers te vinden die mee naar Drenthe willen!

von Sjoerd - am 24.10.2004 21:05

Scholenproject

Ik vind het niet een goed plan om buiten de provincie te gaan. Er zijn namelijk nog genoeg scholen binnen de provincie waar we met een scholenproject heen kunnen gaan en waar we nog nooit geweest zijn. Ik ben vorig jaar in Wehe den Hoorn geweest op een VMBO-school, wat een hele leerzame ervaring was. Er zijn nog genoeg scholen in Hoogezand, Veendam, Delfzijl etc. waar we nog heen kunnen gaan. Aangezien het GPJK geld van de provincie Groningen krijgt, zou ik eerst eens proberen deze scholen te bereiken.

Annie

von Annie - am 25.10.2004 07:45

Re: Scholenproject

Deze discussie ben ik natuurlijk niet gestart omdat ik het over de scholenprojecten van het GPJK wilde hebben. Eigenlijk wil ik natuurlijk veel liever van jullie horen hoe jullie aankijken tegen de situatie in het Vmbo. Ik ben namelijk benieuwd of jullie mijn mening over de huidige situatie in het Vmbo delen.

Maar goed, toch maar even een reactie op Annie, als oud GPJK'er kan ik het nu eenmaal niet laten.

Volgens mij sluit het een het ander niet uit.

Natuurlijk zul je je als JS en GPJK moeten blijven inzetten voor meer scholenprojecten in de provincie Groningen. Helaas zijn er echter maar weinig scholen die hier aan mee willen werken. Ik heb bovendien nu zelf gezien als docent dat je soms zoveel informatie krijgt dat een brief van het GPJK een van de vele is.

Omdat je zo weinig scholenprojecten hebt in de provincie Groningen, hoef je scholenprojecten buiten de provincie niet uit te sluiten.
Zie het juist als kansen. Door bijvoorbeeld een scholenproject in Drenthe kun je misschien wel mensen voor de JS werven. Wie weet.

Samengevat: probeer zoveel mogelijk scholenprojecten te organiseren in de provincie Groningen, maar sluit ook kansen op scholenprojecten buiten de provincie niet uit. Wat we namelijk met zijn allen willen is jongeren enthousiast te maken voor de politiek, en hopen dat ze lid worden van een PJO. Het laten lopen van kansen buiten de provincie is in mijn ogen dan ook alleen maar zonde.

Groeten,

Hans Warris

von Hans Warris - am 25.10.2004 08:13

Re: Scholenproject

Ik ben het niet geheel met je eens, Hans. Ik vind dat we ons eerst tot het uiterste moeten inspannen voor scholenprojecten binnen de provincie Groningen dan vooral buiten de Stad. Ik denk dat nog niet al deze scholen zijn aangeschreven en dat er nog kansen genoeg liggen. Vooral als we onze subsidie willen behouden, moeten we ons in de Ommelanden presenteren. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk leden voor onze PJO's, maar ik denk dus dat we als eerste binnen de provincie hier naar op zoek moeten gaan.

Annie

von Annie - am 25.10.2004 10:07

Re: Scholenproject

Beste Annie,

Het lijkt me prima om de prioriteit te leggen bij scholenprojecten in de provincie Groningen. Het is goed om daar je energie in te steken. Misschien moet daarbij wel nagedacht worden of een brief naar alle scholen het enige is wat je moet doen om een school te enthousiasmeren voor een scholenproject. Enkele andere manieren om scholen te benaderen zou kunnen zijn een lesbrief, een compleet voorbereid projectje van 2 lesuren of eventueel een kleine excursie (gemeentehuis of zo).

Ben met je eens dat je niet zelf actief hoeft te werven voor scholenprojecten buiten de provincie. Wanneer een school aangeeft graag een scholenproject te willen (al dan niet door promotie daarvan via een pjo'er) denk ik dat je zo'n aanbod niet af moet slaan.

Wat betreft scholenprojecten buiten de provincie zou ik een afwachtende houding aannemen. Wel zou ik een aanbod om een scholenproject buiten de provincie Groningen te doen zeker niet af slaan.

Groeten,

Hans

von Hans Warris - am 25.10.2004 10:16

Re: Scholenproject

Wat is eigenlijk de bedoeling van het scholenproject?
Mensen die alleen een vwo/havo school hebben gezien laten kennismaken met het vmbo??

von Suzanne - am 25.10.2004 10:35

Re: Scholenproject

Nee, dat is niet de bedoeling

Scholenprojecten zijn niet bedoeld om de leden van de PJO's kennis te laten maken met (bijv) het VMBO. Het gaat erom scholieren te betrekken bij en te interesseren voor politiek.

von Johan - am 25.10.2004 11:53
N.b. deze reactie heb ik ook toegevoegd aan de bestaande discussie overh het Vmbo.

Beste Daan, Annie,

Graag wil ik met jullie discussieren over het Vmbo. En ook graag wil ik met jullie informatie uitwisselen over het Vmbo. Ook ben ik blij dat zoveel mensen zich bekommeren om het Vmbo.

Wat ik echter zo jammer vind is dat de verzamelnaam Vmbo niet wordt uitgesplitst in de vier leerwegen. Met ieder ook hun eigen zaken die goed gaan en ook hun eigen zaken die goed gaan. Wat ik in mijn verhaal vooral ook aangeef is dat er veel zaken in de basisberoepsgerichte leerweg (BL) nog niet goed zitten. Maar dat er echter wel veel zaken goed gaan in de kaderberoepsgerichte- gemengde en theoretische leerweg. Lijkt me toch een genuanceerd oordeel over het Vmbo.

Wanneer je aan een discussie deelneemt over het Vmbo vind ik dat je toch enigzins moet weten hoe het Vmbo globaal in elkaar steekt. Namelijk met vier leerwegen (niveaus), vier sectoren. Bovendien lijkt het me handig om te weten waarom men tot het Vmbo is gekomen, als opvolger van het Vbo en de Mavo. Van mij hoef je echt niet alle ins en outs van het Vmbo te kennen. Echter door 20 minuutjes door te brengen op de site van het ministerie van onderwijs had je alle benodigde informatie voor een goede discussie over het Vmbo op kunnen doen.

Op een gegeven moment zegt Daan in zijn reactie dat de positieve aandacht voor het Vmbo een terugslag kan betekenen doordat mensen gaan denken: "ze leggen er nadruk op, er moet wel iets mis zijn." Dan ben je volgens mij meer met beeldvorming bezig, dan met inhoud. Zelf discussieer ik liever op basis van de inhoud en niet op basis van het beeld dat ik van een zaak heb. Er wordt al genoeg geluld over beelden, in plaats van de inhoud.

Blijkbaar is het zo dat op dit forum gediscussieerd moet kunnen worden, zonder enige basiskennis. En voor de discussie soms meer de beeldvorming bepalend is, dan de inhoud. Wel dan houd ik graag de eer aan mij zelf en wens jullie nog veel plezier!!

Gegroet,

Hans Warris

von Hans Warris - am 28.10.2004 17:45
Schattig hoor Hans...
Daan heeft gewoon een punt; breng ons al die inhoudt maar eens ff bij dan die hier blijkbaar zo vreselijk gemist wordt.
Overigens: t lijkt mij heel leerzaam om te zien hoe mensen die niet inhet VMBO-wereldje zitten tegen dit VMBO aankijken. Doe je voordeel ermeeipv weg te lopen.


Groeten,
Richard

von richard - am 29.10.2004 07:37
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.